FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम ७७/७८ 05/02/2021 - 17:55 PDF icon जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका फाराम.pdf
घटना दर्ता प्रमाण पत्र। ७७/७८ 05/02/2021 - 07:40 PDF icon जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon बिबाह दर्ता प्रमाण पत्र, PDF icon बसाँई सराई प्रमाण पत्र
लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा ७५/७६ 06/09/2019 - 13:47 PDF icon लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा
परिवारको लगत फाराम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:33 PDF icon परिवारको लगत फाराम
बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:22 PDF icon बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम
गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम ७५/७६ 05/28/2019 - 11:10 PDF icon जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
युवा स्वरोजगार फारम ७५/७६ 05/27/2019 - 11:27 PDF icon युवा स्वरोजगार फारम
वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम ७५/७६ 05/27/2019 - 11:25 PDF icon वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम
बसाइँ सराई दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:22 PDF icon बसाइँ सराई दर्ता प्रमाणपत्र
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:19 PDF icon विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

Pages