FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
यादव भण्डारी यादव भण्डारी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9855063519
चित्र प्रसाद गुरागाँई चित्र प्रसाद गुरागाँई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन cpguragain75@gmail.com 9852846900
गिरिराज भट्टराई गिरिराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9852846900
विदुर आचार्य विदुर आचार्य ना.सु प्रशासन तथा स्टोर फाँट biduracharya213561@gmail.com 9862867856
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी लेखापाल narayanadhikari794@gmail.com ९८५२८४९७७५
पुकार तामाङ्ग ई.पुकार तामाङ्ग सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com 9862571811
मेनुका पाण्डे सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com ९८४९७८९०१०
नगेन्द्र शाह भुकम्प प्राविधिक ९८६३६५३०७५
अरुण कुमार शर्मा शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९७४३००१४४२
रघुनाथ दास रघुनाथ दास सव इन्जिनियर प्रविधिक raghu.rbj@gmail.com 9842877473
पवित्रा खड्का पवित्रा खड्का स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४३८५१५७०
अमृत चुनारा अमृत चुनारा प्राविधिक सहायक amritchunara2057@gmail.com 9866107413
सुवास श्रेष्ठ सह लेखापाल लेखा subashshrestha613@gmail.com ९८५२८४९८७७
प्रजिन श्रेष्ठ अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४०९७५०९०
संयोक राई अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२३४९३०१
बलराम राई बलराम राई पुस्तकालय सहायक ९८६१२३५४६४