FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
यादव भण्डारी यादव भण्डारी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9855063519
पवन राज पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ppokhrel100@gmail.com ९८५२८४६९०४/९८५१०६०१५०
उमेश गिरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत jantedhungarmo@gmail.com 9852846900
चित्र प्रसाद गुरागाँई चित्र प्रसाद गुरागाँई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन cpguragain75@gmail.com 9852846900
गिरिराज भट्टराई गिरिराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन jantedhungarmo@gmail.com 9852846900
नारायण प्रसाद पाण्डे शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा pandeynprasad@gmail.com ९८४३८३५१८५
डा.सुशन ढकाल शाखा अधिकृत पशु सेवा शाखा sushand18@gmail.com 9848420580
विदुर आचार्य विदुर आचार्य ना.सु प्रशासन तथा स्टोर फाँट biduracharya213561@gmail.com 9862867856
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी लेखापाल narayanadhikari794@gmail.com ९८५२८४९७७५
पुकार तामाङ्ग ई.पुकार तामाङ्ग सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com 9862571811
मेनुका पाण्डे सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार ito.jantedhungamun@gmail.com ९८४९७८९०१०
सुर्य बहादुर दहाल शिक्षा अधिकृत शिक्षा dahalsurya42@gmail.com 9841605342
ई.धन बहादुर शाह ई.धन बहादुर शाह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shahdhanbahadur4@gmail.com ९८४८९९०७६८
नगेन्द्र शाह भुकम्प प्राविधिक ९८६३६५३०७५
धन प्रसाद फयल ना.सु प्रशासन / सूचना अधिकारी ९८४२०९७४४९
अरुण कुमार शर्मा शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा ९७४३००१४४२
रघुनाथ दास रघुनाथ दास सव इन्जिनियर प्रविधिक raghu.rbj@gmail.com 9842877473
पवित्रा खड्का पवित्रा खड्का स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४३८५१५७०
शोभा खड्का शोभा खड्का कम्प्युटर अपरेटर विविध khadkashova53@gmail.com ९८६२२९७९२२
अमृत चुनारा अमृत चुनारा प्राविधिक सहायक amritchunara2057@gmail.com 9866107413
सुवास श्रेष्ठ सह लेखापाल लेखा subashshrestha613@gmail.com ९८५२८४९८७७
प्रजिन श्रेष्ठ अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४०९७५०९०
संयोक राई अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२३४९३०१
सरिता राई अ.स.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४०५०२२४३
पुस्पा कुमारी शर्मा उद्यम विकास सहजकर्ता spuspa651@gmail.com 9864954875
बलराम राई बलराम राई पुस्तकालय सहायक ९८६१२३५४६४
खड्ग बहादुर राई खड्ग बहादुर राई कार्यलय सहयोगी rkhadga84@gmail.com ९८४०४८३४१६
बिकेश पुरी बिकेश पुरी कार्यलय सहयोगी ९८६२८२१५१८
सन्तोष खड्का सन्तोष खड्का कार्यलय सहयोगी ९८४३८६४२३८