नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा ७५/७६ 06/09/2019 - 13:47 PDF icon लाभग्राहीको लगत स्थानान्तरण सम्बन्धमा
परिवारको लगत फाराम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:33 PDF icon परिवारको लगत फाराम
बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम ७५/७६ 06/09/2019 - 13:22 PDF icon बसाईँ सराईँको लगत हस्तान्तरण फारम
गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम ७५/७६ 05/28/2019 - 11:10 PDF icon गाँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम
युवा स्वरोजगार फारम ७५/७६ 05/27/2019 - 11:27 PDF icon युवा स्वरोजगार फारम
वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम ७५/७६ 05/27/2019 - 11:25 PDF icon वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन फारम
बसाइँ सराई दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:22 PDF icon बसाइँ सराई दर्ता प्रमाणपत्र
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:19 PDF icon विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
मृत्य दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:17 PDF icon मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 05/27/2019 - 11:15 PDF icon जन्म दर्ता प्रमाणपत्र

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको GPS लोकेशन ।

क्र.स. वडा नं स्थान कार्यालय ल्याटिटय्यूड् लँङ्गिटय्यूड्
चिसापानी गाउँपालिकाको कार्यालय २६.९८१२८६ ८६.८८४६२१
देविस्थान वडा  नं १ को कार्यालय २६.९३६१६७ ८६.८९५४९९
बोपुङ वडा नं २ को कार्यालय २६.९६१९९४ ८६.९५२५६३
काहुले वडा नं ३ को कार्यालय २६.९९६१८२ ८६.९११४५२
डम्बर्खुशिवालय वडा नं ४ को कार्यालय २७.००९३३९ ८६.९३७३२१
चिसापानी वडा नं ५ को कार्यालय २६.९८२६७५ ८६.८८८०११
दिप्लुङ वडा नं ६ को कार्यालय २६.९७२६९४ ८६.८६१४७७